Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Barberán, S.A. -

Sistema de vernissat en alta lluentor a corró: per a l'acabat de superfícies amb melamina

Fotografia de Sistema de vernissat en alta lluentor a corró
En el sistema de vernissat alta lluentor a corró sobre taulers de melamina s'utilitza el producte HotCoating de Kleiberit, que permet realitzar l'aplicació directament sobre la melamina, sense necessitat d'escatat ni aplicació de “primer”. L'HotCoating presenta unes excepcionals propietats d'adherència, al mateix temps que proporciona una excel·lent resistència, per la qual cosa el procés resulta interessant, no només sobre melamina amb suport de MDF, sinó també sobre melamina amb suport d'aglomerat.

Per a l'acabat, Barberán ha desenvolupat una màquina de corrons específica, que permet obtenir, en una sola aplicació, una qualitat d'acabat que fins al moment només era possible mitjançant una aplicació a cortina o a pistola. El sistema a corró, a més de ser una solució molt més compacta, permet estalviar més d'un 50% de material d'acabat i, en treballar amb vernissos 100% sòlids, suposa una solució molt més eficient i totalment lliure de dissolvents.

Existeixen diferents configuracions de línia en funció de les necessitats productives, des de l'aplicació directa d'acabat sobre Hot Coating, fins a l'aplicació d'Hot Coating, fons UV i escatat per obtenir els acabats més espectaculars. L'efectivitat d'aquest procés està totalment provada en els àmbits d'aplicació del sector del moble i la decoració, on s'utilitza un tauler aglomerat de partícules o MDF, recobert per ambdues cares amb melamina. El procés aconsegueix resoldre les dificultats, que fins al moment es presentaven en aquest tipus de tractaments, amb una línia compacta que proporciona al producte unes propietats de resistència i durabilitat molt per sobre de les obtingudes amb sistemes UV tradicionals. A més, gràcies a que els productes HotCoating i els vernissos ultraviolat són 100% sòlids i no contenen dissolvents, no s'emeten gasos perjudicials per a l'atmosfera, per la qual cosa aquest procés pot ser considerat totalment respectuós amb el medi ambient.