Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Schmersal Ibérica, S.L. - Controladors i mòduls de seguretat per a màquines

AS-Interface Safety at Work

Sistema Bus de seguretat

Fotografia de Sistema Bus de seguretat

L'AS-Interface Safety at Work (SaW) (en anglès, “interfície de seguretat en el treball”) és el primer sistema de bus de seguretat basat en l'estàndard obert d'AS-International. Només cal connectar al cable groc AS-Interface els components de seguretat com a dispositius d'atur d'emergència, interruptors de seguretat, enclavamientos per solenoide o cortines fotoelèctriques de seguretat. Per a l'avaluació dels senyals només és necessari afegir un monitor de seguretat al sistema AS-Interface.

Amb la integració de l'AS-Interface SaW, la xarxa AS-Interface seguirà funcionant igual. Els components habituals, com el dispositiu mestre estàndard, la font d'alimentació convencional i el cable groc AS-Interface seguiran formant la base de totes les instal·lacions amb AS-Interface. Per tant, totes la màquines existents poden equipar-se fàcilment amb components addicionals AS-i SaW.