Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Schmersal Ibérica, S.L. - Relés i interruptors de seguretat

BNS 260

Sensors de seguretat: per al control de portes de seguretat

Fotografia de Sensors de seguretat

Els sensors de seguretat BNS 260 de Schmersal Ibèrica són compactes i codificats, especialment dissenyats per al control de portes de seguretat com a alternativa als interruptors electromecànics tradicionals.

La seva reduïda grandària els permet una perfecta integració en l'estructura de la maquinària i, a més, poden emprar-se en condicions ambientals rigoroses així com en aplicacions que requereixin un alt nivell d'higiene. En funcionar sense contacte, no estan subjectes al desgast mecànic, la qual cosa els confereix una vida útil extremadament llarga.

Combinats amb un mòdul de control de seguretat adequat, aquests sensors compleixen els requisits de la categoria de control 4 segons EN 954-1 o el nivell 3 de SIL segons IEC 61508.

A més, estan indicats per a aplicacions de la classe M de PDF segons EN 60204-1. Per a l'avaluació dels senyals poden emprar-se diferents mòduls de control de seguretat de la sèrie AES del Grup Schmersal.

L'usuari pot triar entre 1 contacte NA / 1 contacte NC i 2 contactes NC. El contacte de senyalització pot ser NA o NC. Quant als terminals, existeixen també diverses opcions. Un LED opcional indica l'estat de commutació. Per a aplicacions en les quals el sensor hagi de muntar-se en una posició girada 90°, està disponible una versió especial d'accionador amb superfície lateral activa.

La distància de commutació (Sao = 5 mm, Sar = 15 mm) del BNS 260 cobreix perfectament les exigències de les aplicacions típiques de control de posició de portes de seguretat.

El BNS 260 tolera un major desajustament entre el perfil de la màquina i la porta, la qual cosa suposa una qualitat més d'aquest sensor que afavoreix la productivitat.