Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Barberán, S.A. - Altres màquines per al mecanitzat de fusta

Barberán PS

Selladora de cants: pel masillado, assecat i fixat

Fotografia de Selladora de cants
Barberán fabrica la selladora de cants modelo Pg.

Es tracta d'una màquina especial pel masillado, assecat i escatat simultani dels dos cants paral·lels de panells d'aglomerat, com a tractament previ al seu recobriment amb foli prim amb la finalitat de que, una vegada recobert, no telegrafíe a l'exterior els defectes produïts per la fibra gruixuda del material de base.