Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

JCB Maquinaria, S.A. - Tractors tallagespa

JCB ZT20D

Segadora de gir zero: amb plataforma de 122 cm

Fotografia de Segadora de gir zero
La segadora ZT20D JCB de gir zero de JCB segadora professional, amb motor diésel, és entre un 30 i un 50 % més ràpida que qualsevol altre equip convencional per a tall d'herba.

El principal avantatge de la ZT20D s'aprecia en zones enjardinades, on arbres, arbustos, etc., es converteixen en restriccions d'espai. Amb una distància entre eixos de 118 cm i gir zero, aquesta màquina permet maniobrar de manera ràpida i precisa en espais reduïts, ajustant el tall fins a la vora de l'obstacle.

La ZT20D de sòlida construcció, amb pintura de tractament especial a alta temperatura, resistent a esquerdes, corrosió o pèrdua de color i l'estructura de la plataforma de tall garantida per a tota la vida.

La plataforma de tall de 122 cm compta amb un avançat disseny en túnel que ajuda a aixecar l'herba. L'altura de tall va des de 38 fins a 140 mm, en increments de 6 mm, i les fulles de cort se solapan per evitar deixar ratlles. Les palanques de control hidràuliques incorporen frens d'estacionament i tant el seient amb suspensió com les palanques d'adreça són ajustables.