Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tané Hermètic, S.L. -

Tané

Sales blanques: per a recintes amb ambients controlats

Fotografia de Sales blanques
Dissenyades inicialment per respondre a les exigències de l'entorn científic , principalment els laboratoris d'investigació i àrees de producció del sector farmacèutic, també s'aconsella la seva instal·lació en empreses del sector electrònic, informàtic i altres activitats en les quals el nombre de partícules en l'aire o les condicions de neteja estan rigorosament controlades.