Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Paviments i revestiments continus

Knauf W682

Revestiments per a façanes amb muntants: l'estructura metàl·lica va fixada a la construcció original i constitueixen un suport per al muntatge de les plaques

Fotografia de Revestiments per a façanes amb muntants
Els sistemes de revestiment de façanes Knauf estan composts d'una estructura metàl·lica i plaques de ciment Aquapanel (GRC) cargolades en la cara exterior d'una estructura metàl·lica formada per mestres CD 60/27/0,7 (W 681) o muntants de 0,7 mm d'espessor (W 682). L'estructura metàl·lica va fixada a la construcció original i constitueixen un suport per al muntatge de les plaques.

El sistema W 681 té una altura límit de 10 m, havent d'utilitzar-se el sistema W682, per aconseguir altures majors. Així mateix s'ha de col·locar llana mineral en la càmera existent entre la placa i el mur. En cas de revestiments de gran longitud, es recomana realitzar una junta de control cada 15 metres, i juntes de dilatació segons les existents en l'edificació.