Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Hecapo, S.A.(Grupo Heca) - Ràcords

Rácores dobles de coure: amb allotjament per a corba o seient pla

Fotografia de Rácores dobles de coure
Hecapo S.A. disposa d'una àmplia gamma de rácores dobles de coure amb allotjament per a corba o seient pla. Aquests rácores poden ser: rectes dobles HH amb purgador, corbs dobles rosca, corbs dobles rosca amb purgador, corbs amb purgador, rectes dobles rosca HH, rectes dobles MH amb purgador, rectes dobles MH (bicromatado) i rectes dobles HH amb presa 1/8.