Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Hecapo, S.A.(Grupo Heca) - Ràcords

Rácores amb purgador: de coure

Fotografia de Rácores amb purgador
Hecapo S.A disposa d'una àmplia gamma de ràcords amb purgador de coure. Aquests ràcords rectes amb precinte per a gas amb allotjament per a junta poden ser: amb purgador soldat (fabricat segons Norma UNEIX 60.719), amb presa roscada 1/8 (fabricat segons Norma UNEIX 60.719) i amb presa roscada 1/4 (fabricat segons Norma UNEIX 60.719).