Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Hecapo, S.A.(Grupo Heca) - Ràcords

Rácores a 2 peces: rectes i corbs

Fotografia de Rácores a 2 peces
Hecapo S.A disposa d'una àmplia gamma de ràcords a dues peces. Aquests ràcords poden ser: rectes i corbs sense precinte amb allotjament per a junta, rectes i corbs amb precinte amb allotjament per a junta, rectes i corbs sense precinte - assento pla, o rectes i corbs amb precinte per a gas - assento pla.