Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tané Hermètic, S.L. - Portes acústiques

Portes acústiques: de grans dimensions

Fotografia de Portes acústiques
Dins del seu ampli catàleg de portes, Tané Hermetic disposa d'uns models per a aïllament acústic i de grans dimensions.

De tipus corredís, poden ser tant de moviment horitzontal com a vertical.

Totes les seves portes passen proves d'assaig i el seu catàleg està format per portes per a càmeres de conservació i congelació, per a la separació d'espais en naus de treball, portes pivotantes, de serveis, de doble acció per a naus, etc., a més d'una porta frigorífica i tallafocs alhora, homologada RF 120.