Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Plaques i panells aïllants

Knauf Organic twin

Plaques de llana de fusta estàndard: per a sostres enregistrables

Fotografia de Plaques de llana de fusta estàndard
Placa multicapa fibralith organic twin, formada per un ànima de llana de roca d'alta densitat de 15 mm, i 2 paràmetres de llana de fusta molt fina per a sostres enregistrables.

Camp d'aplicació: Àmbit Interior sobre perfilería T24 o T35

Destinada a aquells locals en què són necessàries la correcció acústica i la resistència mecànica: centres educatius o socials (aules), locals industrials i comercials, instal·lacions hoteleres i d'oci (teatres, sales d'espectacles), recepcions i llocs públics.

La regularitat amb que són sotmeses a assaig els materials en el procés de producció, garanteix una qualitat constant des del control de qualitat de les matèries primeres a la vigilància permanent de la producció.