Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Mantes aïllants

Knauf Techniform D

Plaques de guix laminat: per realitzar superfícies corbes

Fotografia de Plaques de guix laminat
Composta per un ànima de guix reforçada amb fibra de vidre i les seves cares revestides amb làmines de cartró.

La placa es caracteritza per ser la placa de guix laminat de menor espessor, aconseguint així radis de curvatura my petits.

- Camp d'aplicació: per realitzar superfícies corbes. S'utilitzen superposant dues plaques.

Sistemes:

Envans corbs amb estructura metàl·lica.

Trasdosados corbs autoportantes.

Sostres corbs suspesos.