Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Mantes aïllants

Knauf Standard + AL

Plaques de guix laminat: per a espais amb el risc de condensacions superficials i intersticiales

Fotografia de Plaques de guix laminat
Composta per una placa de guix laminat, el dors del qual incorpora una làmina d'alumini. Fàcilment identificable per la seva cara aparent de color blanquecino i cara oculta de color platejat.

- Camp d'aplicació: poden ser utilitzades a qualsevol espai interior, on existeixi risc de condensació superficial o intersticial. Aptes per a revestiment interior de façana, on existeix una gran probabilitat que apareguin condensacions intersticiales o superficials. La làmina d'alumini actua com a barrera de vapor.

Sistemes:

Envans amb estructura metàl·lica.

Trasdosados directes i autoportantes.

Sostres continus, fixos i suspesos.