Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Mantes aïllants

Knauf Standard A

Plaques de guix laminat: per a qualsevol espai interior lliure d'humitats

Fotografia de Plaques de guix laminat
Composta per un ànima de guix revestida amb làmines de cartró, la placa Standard es caracteritza per ser no combustible, i oferir grans avantatges a l'hora de la seva manipulació, com la realització de corbes o formes decoratives.

- Camp d'aplicació: poden ser utilitzades a qualsevol espai interior lliure d'humitats i sense requeriments especials.

Sistemes:

Envans amb estructura metàl·lica.

Trasdosados directes i autoportantes.

Sostres continus, fixos i suspesos.