Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Mantes aïllants

Knauf Safeboard

Plaques de guix laminat: amb propietats antirradiaciones i sense addició de plom

Fotografia de Plaques de guix laminat
La Placa està composta per una placa de guix laminat Knauf Tallafoc (DF) segons UNEIX EN 520, amb una cara revestida amb una làmina de cel·lulosa, amb propietats antirradiaciones sense addició de plom.

La placa oferir grans avantatges a l'hora de la seva manipulació, són netes i fàcils d'instal·lar.

- Camp d'aplicació: ofereix protecció contra radiacions sense l'ús del plom. Són adequats per a sales de diagnosis i radiografies on s'utilitzen equips de poca potència.

Sistemes:

Envans amb estructura metàl·lica

Trasdosados autoportantes