Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Mantes aïllants

Knauf Polyplac Xtherm 32 EPS

Plaques de guix laminat: d'elevat aïllament tèrmic

Fotografia de Plaques de guix laminat
Composta una placa de guix laminat de tipus A de 12,5 mm d'espessor, a la qual s'incorpora en el seu dors una planxa de poliestirè expandit d'última generació d'aproximadament 15 Kg/m3 de densitat.

- Camp d'aplicació: la placa és una placa per trasdosar directament com una placa Polyplac però amb prestacions millorades com l'aïllament tèrmic. Permet ser utilitzat tant en obra nova com en rehabilitació.

Avantatges sobre altres sistemes:

- Material de baixa densitat. Placa respectuosa amb el medi ambient (baix consum d'energia primària)

- Conductivitat tèrmica molt baixa =0,032 W/mK i invariable en tot l'espessor.

- Baixa absorció a la humitat, per la qual cosa l'aïllament roman inalterado en el temps.

- Ofereixen una major capacitat aïllant i fan possible reduir fins a en un 50% la utilització de matèria primera respecte a l'EPS convencional per a un mateix lambda.

- Eliminació de ponts tèrmics en tractar-se d'un aïllament continu sense interrompre's pels perfils.

- Sistemes: trasdosados directes amb pasta d'agarri.