Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Mantes aïllants

Knauf Impregnada H1

Plaques de guix laminat: per a interiors amb humitat elevada

Fotografia de Plaques de guix laminat
Composta per un ànima de guix tractat amb additius hidrofugante revestit amb làmines de cartró, de color verd per ambdues cares.

La placa es caracteritza per la seva reduïda capacitat d'absorció d'aigua, per ser no combustible, i oferir grans avantatges a l'hora de la seva manipulació (realització de corbes o formes decoratives).

- Camp d'aplicació: les plaques poden ser utilitzades a qualsevol espai interior, amb una humitat ambiental controlada.

Aptes per a zones on la humitat permanent no sigui superior al 70% (condícies, banys d'habitatges, cuines,etc.)

- Sistemes:

Envans amb estructura metàl·lica

Trasdosados directes i autoportantes

Sostres continus, fixos i suspesos.