Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Mantes aïllants

Knauf Fireboard

Plaques de guix laminat: d'elevada protecció al foc

Fotografia de Plaques de guix laminat
Composta per un ànima de guix enriquida amb fibra de vidre i cares revestides amb un vel de fibra de vidre.

La placa es caracteritza per ser Incombustible, garantint una protecció al foc en locals amb el risc d'incendi elevat.

- Camp d'aplicació: sistemes de protecció passiva enfront del foc de grans prestacions.

- Sistemes:

Protecció a foc preventiva i eficaç per a obres especials.

Sostres suspesos, EI120

Trasdosados autoportantes, EI120

Revestiment de pilars i bigues metàl·liques, EI240

Revestiment de conductes de ventilació, EI120