Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Mantes aïllants

Knauf Cortafuego DF

Plaques de guix laminat: per a protecció passiva contra incendis

Fotografia de Plaques de guix laminat
Composta per ànima de guix barrejada amb fibres de vidre de 3 a 30 mm (0,2% del seu pes) i cares revestides amb làmina de cartró. Fàcilment identificable per la seva cara aparent de color rosat i cara oculta de color crema.

La placa es caracteritza per ser no combustible, i oferir grans avantatges a l'hora de la seva manipulació, presenta la possibilitat de realitzar corbes o formes decoratives (placa 12,5 mm).

- Camp d'aplicació: les plaques poden ser utilitzades en interior, com aplacat de tancament dels sistemes de construcció en sec, on es requereixi una major resistència al foc.

- Sistemes:

Envans amb estructura metàl·lica

Trasdosados autoportantes

Sostres continus.