Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Mantes aïllants

Knauf Vidiwall BLR

Plaques de guix amb fibres: d'elevada resistència

Fotografia de Plaques de guix amb fibres
Composta per ànima de guix especial millorat amb addicions de fibres de cel·lulosa, provinents de paper reciclat, la placa es caracteritza per la seva elevada resistència.

- Camp d'aplicació: poden ser utilitzades en qualsevol camp, en interior, com aplacat de tancament dels sistemes de construcció en sec, on es requereixi una major resistència superficial i alt aïllament acústic.

Sistemes:

Envans amb estructura metàl·lica.

Trasdosados autoportantes.

Sostre suspès.