Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Natur Piedra - Pizarrerías Bernardos, S.L. - Paviments i revestiments de pedra natural, artificial i terratzo

Natur piedra Rodeno

Planchones d'arenisca: terminacions: irregular i textura natural

Fotografia de Planchones d'arenisca
- Família: arenisca.

- Aspecte: vermell marró

- Terminacions: irregular i textura natural.

- Aplicacions: revestiments, cobertes, paisatgisme, paviment públic i solados.

- Característiques tècniques:

- Aplicació: aplacat interior, aplacat exterior, solado interior, solado exterior, paviment públic i paviment rodat.