Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Natur Piedra - Pizarrerías Bernardos, S.L. - Paviments i revestiments de pedra natural, artificial i terratzo

Natur piedra

Pissarra termal: aspecte vermellós

Fotografia de Pissarra termal
Terminacions: textura natural.

Aplicacions: revestiments, cobertes, decoració, parament, paisatgisme, paviment públic i solados.

Dimensions: 30x30, 60x30 i 60x40 cm.

Aplicació: aplacat exterior, aplacat interior, solado interior, solado exterior, paviment públic i paviment rodat.