Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Natur Piedra - Pizarrerías Bernardos, S.L. - Plaques de pissarra

Pissarra ignita metall: d'aspecte gris jaspiat

Fotografia de Pissarra ignita metall
- Família: pissarra.

- Aspecte: gris jaspiat.

- Terminacions: irregular, textura natural, cort de disc, apomazada, abujardada, polida i llamborda.

- Aplicacions: revestiments, cobertes, decoració, paisatgisme, paviment públic, solados i sanitaris.

- Dimensions: 30x30, 60x30 i 60x40 cm.

Assajos:

- Determinació de la densitat aparent UNE-EN 1936:1999: 2.750 kg/m3

- Determinació de la resistència a la compressió UNE-EN 1926:2007: 111,5 MPa

- Determinació de la resistència a l'helaicidad UNE-EN 12371:2002: 52,6 MPa

- Determinació de l'absorció d'aigua UNE-EN 13755:2008: 0,25%

- Determinació de la resistència a la flexió UNE-EN 12372:1999: 53,7 MPa

- Determinació de la resistència a cicles tèrmics UNE-EN 12326-1:2000: T1

- Determinació de la resistència al lliscament UNE-EN 14231:2004: 77/64

- Determinació de càrrega de trencament d'ancoratges UNE-EN 13364:2002: 2.550