Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Natur Piedra - Pizarrerías Bernardos, S.L. - Plaques de pissarra

Boreal

Pissarra: aspecte: vermellosos/verdosos/ocres

Fotografia de Pissarra
- Família: pissarra.

- Aspecte: vermellosos/verdosos/ocres

- Terminacions: irregular, textura natural i llamborda.

- Aplicacions: revestiments, cobertes, decoració, paisatgisme, paviment públic, i solados.

- Dimensions: 30x30, 60x30 i 60x40 cm.

Per aplacat exterior i interior, solado interior i exterior i paviment públic o rodat.

Assajos:

- Determinació de la resistència al lliscament UNE-EN 14231:2004: 67/56

- Determinació de la densitat aparent UNE-EN 1936:1999: 2.720 kg/m3

- Determinació de la resistència a l'helaicidad UNE-EN 12371:2002: 19,7 MPa

- Determinació de l'absorció d'aigua UNE-EN 13755:2008: 0,62%

- Determinació de la resistència a la flexió UNE-EN 12372:1999: 19,91 MPa.