Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Estructures i perfils metàl·lics

K638.es

Perfils angulars per a sistemes de sostres enregistrables: amb plaques de guix laminat, vinil i danoline

Fotografia de Perfils angulars per a sistemes de sostres enregistrables
Els perfils són de xapa d'acer galvanitzat, del tipus DX51D + Z, revestiment Z-100 g/m2 o més, l'espessor té un valor nominal de 0.35 mm (+10%) i resistència a tracció i allargament conforme amb la Norma UNI 10327.

Vénen proveïts d'un revestiment d'acer prelacado amb un vernís de poliester de 20 micres i espessor de 0.30 mm.

S'utilitzen en interiors, com a estructura portante de plaques de guix laminat, safates metàl·liques, i altres sostres enregistrables.

Tenen la funció d'absorbir els esforços propis dels seus elements, sense cap funció portante addicional.