Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Natur Piedra - Pizarrerías Bernardos, S.L. - Paviments i revestiments de pedra natural, artificial i terratzo

Natur piedra

Pedra de molsa granítica: en terminació irregular i textura natural

Fotografia de Pedra de molsa granítica
- Família: granit.

- Aspecte: blanc, groga, verdosa.

- Terminacions: irregular i textura natural.

- Aplicacions: revestiments, cobertes, paisatgisme, paviment públic i solados.

- Dimensions: 30x30, 60x30 i 60x40 cm.

- Aplicació: aplacat exterior, aplacat interior, solado exterior, solado interior, paviment públic i paviment rodat.