Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Iverna 2000, S.L. - Agafadors

400 C-R y C-R plus

Pate per a dipòsits: amb vareta d'acer zincada

Fotografia de Pate per a dipòsits
Iverna 2000 SL presenta el pate 400 C-R i C-R plus. Els únics pates al mercat nacional concordes amb la llei de prevenció de riscos laborals 13/1995 i amb el reial decret 486/1997 que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. En el seu afany per desenvolupar productes de qualitat i en estar aquests estrictament vinculats a la seguretat i al risc dels treballadors, Iverna 2000 SL considera fonamental que els seus productes se cenyeixin estrictament a la normativa vigent. A més d'aquesta normativa, tots els models de pates fabricats per Iverna 2000 superen la normativa de qualitat europea EN-13101 i són sotmesos a assajos en laboratori propi cada 1.000 unitats, emetent-se un certificat que corrobora la superació d'aquestes proves.

Iverna 2000 SL presenta el Pate de 400 mm d'ample amb 270 mm de fons existent d'una vareta calibrada de 65 kg/mm² 13,5 mm i recobriment zincado

Construït amb ànima d'acer zincado i reforçat de 65 kg/mm² i recobert amb copolímer de polipropilè per evitar la seva corrosió, el 400 C-R i C-R Plus, està dissenyat per a la seva fàcil inserció en parets tant corbes com a rectes, practicant una perforació de diàmetre de 25 mm i d'una profunditat de 80 mm.