Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Schmersal Ibérica, S.L. - Comandaments, palanques i pedals

Elan

Palanques de comandament amb tornada per moll: amb posició fixa i tornada per moll/posició fixa

Les palanques de comandament amb tornada per moll (en què la palanca torna a la posició inicial per la força del moll després de l'accionament manual), amb posició fixa (en què la palanca es manté en la posició triada, amb un rearmament manual) i tornada per moll / posició fixa (amb opció d'accionament fix o momentani de la palanca) formen part de la secció de versions especials del catàleg de dispositius de comandament i senyalització d'Elan. Estan disponibles per a orificis de muntatge de 22,3 i 30,5 mm, en reixetes de 40 x 65 mm en el cas de les palanques amb tornada per moll, o de 80 x 80 mm en el cas de les palanques de posició fixa.

Les principals característiques de la versió robusta dels dispositius són:

• Fixació robusta en la placa frontal mitjançant rosques metàl·liques estriades i cargols amb pestanyes per a una major resistència a la torsió (diàmetre de muntatge D-22) i bisells i pestanyes de fixació metàl·liques (diàmetre de muntatge D-30), opcionalment amb rosques hexagonals i volanderes de pressió dentades.

• Palanca d'acer inoxidable, amb l'opció (depenent de la versió del dispositiu) d'un reforç addicional mitjançant un maniguet d'alumini.

• Boles accionadoras robustes de duroplástico.

• Juntes de manxa adequades a cada aplicació, amb versions de baixa temperatura fins a –40 °C.