Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Estructures i perfils metàl·lics

C y CT

Muntants: per al muntatge de sistemes de placa de guix laminat

Fotografia de Muntants
Normalment utilitzats en posició vertical per al muntatge de sistemes de placa de guix laminat, com a estructura portante per fixar les plaques de guix laminat.

S'utilitzen en trasdosados, envans, sostres i altres unitats d'obra del camp de la construcció en sec.