Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Morters

Aquapanel Outdoor

Morters superficials: per asseure la malla superficial en les plaques

Fotografia de Morters superficials
El Morter Superficial Aquapanel Outdoor és un morter en pols, de ciment Pórtland, calç, càrregues minerals i resines sintètiques, de color blanc, utilitzat per asseure la malla superficial en les plaques Aquapanel Outdoor.

El Morter Superficial Aquapanel Outdoor s'utilitza per al tractament superficial de les plaques de Ciment Aquapanel Outdoor.

Permet asseure i fixar la Malla superficial Aquapanel Outdoor en la superfície de les plaques, per repartir els esforç en la cara vista i evitar la fisuración.

Propietats:

- Color blanc.

- Morter para revoco i arrebossat GP(CSIII) segons EN 998 -1.

- Morter de Ciment modificat amb resines sintètiques.

- Granulometria compensada.

- Reforçat amb fibres.

- Viscositat estable.

- Baixa absorció d'aigua i permeable al vapor d'aigua.

- Bona adhesió.

- Aplicable a màquina i manual.

- Ús exterior -Interior.