Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Schmersal Ibérica, S.L. - Dispositius de seguretat per a portes

Schmersal AES 1102 y SRB

Monitors per a portes de protecció: per a una avaluació de seguretat de senyals de commutació

Fotografia de Monitors per a portes de protecció
Les sèries AES i SRB de mòduls de control de seguretat s'utilitzen per a una avaluació de seguretat de senyals de commutació. Els senyals poden procedir d'interruptors mecànics de posició, interruptors de seguretat, bloquejos per solenoide, o sensors magnètics de seguretat, en portes lliscants, pivotantes, o desmuntables. Depenent de la configuració dels circuits exteriors, el sistema de protecció pot arribar a complir amb la Categoria de control 4 segons EN 954-1.

En els manuals d'aplicació i de cablejat de Schmersal es mostren més exemples d'aplicacions i esquemes de conexionado.

Disseny i manera d'operació:

La sèrie SRB de monitors per a la vigilància de portes, utilitzen la tecnologia convencional de relés. Els mòduls han estat dissenyats amb circuits interns redundants, han estat muntats amb fins a cinc relés de seguretat, amb els seus contactes controlats i amb guia positiva. Els contactes NA de relé estan connectats en sèrie per formar les vies de sortides autoritzades.

Les sèries AES de monitors per a la vigilància de portes, han estat també dissenyats amb circuits interiors redundants. Les unitats previstes per complir amb la Categoria de control 1 segons EN 954-1, han estat realitzats amb la tecnologia de relés convencionals.

Tots els monitors de portes de seguretat que compleixen amb la Categoria de control 3 segons EN 954-1 vénen equipats amb dos microprocessadors amb programació diversa.

Els circuits de sortida autoritzada comprenen els contactes NA de dos relés amb contactes guiats positius, connectats en sèrie. Aquests monitors de vigilància de portes van equipats amb el sistema integrat de diagnosi (ISD). Els pilots LED multifunció, informen a l'usuari de la posició en la commutació del monitor de porta i dels aparells de control a ell connectats.

A més, les fallades que sorgeixen en la pràctica, són reconeguts i assenyalats via ISD. Això permet guanyar temps i estalviar costos en la localització de fallades.

Les sortides addicionals, per transistors protegits contra curtcircuit, o per contactes de relés, es poden utilitzar per a senyalització, control, o displays visuals.