Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

JCB Maquinaria, S.A. - Minicarregadores de rodes

JCB “nueva generación”

Minicargadoras: d'elevació vertical

Fotografia de Minicargadoras

JCB ofereix una interessant línia de minicargadoras i carregadores compactes d'erugues d'alta productivitat i fiabilitat. Aquestes màquines de “nova generació” són les primeres, no només a fabricar-se, sinó també a dissenyar-se en la instal·lacions que l'empresa posseeix a Estats Units, en Savannah, en l'estat de Geòrgia.%ala gamma de set minicargadoras, quatre de rodes i tres d'erugues és d'elevació vertical, amb major capacitat i més abast a altura màxima d'elevació. Els models disponibles, les minicargadoras de rodes 260, 280, 300 i 330, i la carregadores d'erugues 260T, 300T i 320T, són màquines de xassís gran amb capacitats operatives de càrrega d'1.180 kg i superiors.

Amb la presentació de les màquines de nova generació, JCB podrà oferir una gamma completa de màquines de rodes i erugues, radials i d'elevació vertical, amb capacitats entre 590 kg i 1.600 kg.