Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Metalúrgicas Ceconsa, S.L. - Baranes

Marcos perimetrals: per a tot tipus de façanes

Fotografia de Marcos perimetrals
Els marcs perimetrals estan composts per llinda, brancal i escopidor, quedant totalment rematat el buit de la finestra o porta, en tot tipus de façanes, maó, caravista, esquerdejat o ventilades