Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Barberán, S.A. - Laminadors

Maquinària per a laminació: de plaques de guix

Fotografia de Maquinària per a laminació
Les màquines que fabrica Barberán per laminar i posformar panells de fusta, MDF o aglomerat poden ser també adaptades per treballar amb materials com a plaques o panells de guix, utilitzades majoritàriament en el sector de la construcció i decoració d'interiors. Entre les últimes màquines lliurades figura una destinada a la laminació i posformado de foli de paper o PVC en bobina sobre plaques o panells de guix recoberts prèviament amb paper.

A la zona d'entrada de la màquina estan col·locats dos grups de fresat per perfilar tots dos cants del panell, un grup de neteja amb raspalls i una zona de llums ANAR pel precalentamiento del panell abans de l'aplicació.

La unitat d'aplicació consta d'un desbobinador de foli, un capçal aplicador de cua de PVAc al foli amb corró aplicador de goma i corró dosificador; dos corrons de premsatge per laminar el foli sobre la superfície del panell i un dispositiu de bobinatge manual per al sobrant de foli inicial. La màquina disposa a més d'una zona de posformado de cants mitjançant rodes de goma, que modelen el foli fins que els seus extrems queden pegats al dors del panell.

El sistema està proveït també d'un dispositiu de tall rotatiu, que efectua la separació entre un panell i un altre. Tant el transport de cadena de tacs de goma com les rodes de modelo a la zona de posformado, s'adapten als diferents amples mitjançant un sistema d'obertura simètrica motoritzada.