Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

JCB Maquinaria, S.A. - Braços manipuladors telescòpics

JCB 520-40

Manipuladora telescòpica: amb capacitat per 2.000 kg de càrrega

Fotografia de Manipuladora telescòpica
La manipuladora telescòpica model 520-40 de JCB pot carregar fins a 2.000 kg de material.%agafa tracta d'una màquina hidrostàtica de dimensions compactes; tan sols mesura 1,97 m d'alt i 1,56 m d'ample. Disposa a més d'un excepcional ràdio de gir que li confereix una gran maniobrabilitat.??quina pot realitzar treballs com la descàrrega de camions des d'un sol costat, la retirada d'enderrocs, el trasllat de material, el treball en soterranis i en espais reduïts, etc. A més, és còmode d'accedir a ella, senzilla de manejar i tracció a les quatre rodes. Amb una altura d'elevació de fins a 4 m, mou també tant material paletizado en magatzems com a àrids en general. Pot realitzar tots els treballs que pot fer un carretó tot terrè. Disposa de tres opcions de cabina-tejadillo, opcions de diferencials, enganxi frontal de telescòpica o enganxi de minicargadora convencional per poder usar aquests implementos.