Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Natur Piedra - Pizarrerías Bernardos, S.L. - Paviments i revestiments de pedra natural, artificial i terratzo

Natur piedra

Machaqueo de pissarres verda: en sacs de 25 kg

Fotografia de Machaqueo de pissarres verda
- Família: pissarra.

- Aspecte: verd.

- Terminacions: irregular.

- Aplicacions: paisatgisme i paviment públic.