Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Natur Piedra - Pizarrerías Bernardos, S.L. - Paviments i revestiments de pedra natural, artificial i terratzo

Natur piedra Lupus

Llambordes de calcària: per solado interior, paviment públic i paviment rodat

Fotografia de Llambordes de calcària
- Família: calcària.

- Aspecte: negre.

- Terminacions: textura natural, cort de disc, apomazada i llamborda.

- Aplicacions: paisatgisme, paviments públics i solados.

- Característiques tècniques:

- Aplicació: solado interior, paviment públic i paviment rodat.