Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Natur Piedra - Pizarrerías Bernardos, S.L. - Paviments i revestiments de pedra natural, artificial i terratzo

Natur piedra Sirio

Llambordes d'arenisca: per a paisatgisme, paviment públic i solados

Fotografia de Llambordes d'arenisca
- Família: arenisca.

- Aspecte: blanc núvol

- Terminacions: textura natural, cort de disc i llamborda.

- Aplicacions: paisatgisme, paviment públic i solados.

- Característiques tècniques:

- Aplicació: solado interior, paviment públic i paviment rodat.