Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Barberán, S.A. - Altres màquines d'acoplament i acabat

Línia d'impressió: per al tractament de panells de MDF, xapa, PVC, etc

Fotografia de Línia d'impressió
Les línies d'imprès Barberán ofereixen una solució integral i totalment automatitzada al tractament de panells de MDF, xapa, PVC i una gran varietat de superfícies planes.

Un procés d'impressió estàndard es pot dividir en tres etapes, en les quals es combinen la majoria de tecnologies disponibles per al pintat i vernissat de superfícies, totes elles perfectament compatibles amb les directives d'emissió de dissolvents.

En la primera etapa es realitza el fondejat o pretractament del tauler, que es pot realitzar amb productes basi aigua d'assecat físic o productes acrílics 100% sòlids d'assecat UV, depenent del tipus de tauler i de la qualitat desitjada. En la segona etapa es realitza el pintat i impressió, generalment amb pintures i negres basi aigua que s'assequen mitjançant tecnologia d'infrarojos o aire calent. Finalment se li aplica a la peça un acabat acrílic d'assecat ultraviolat que li proporciona el tacte i aspecte final, quedant ja llista per manipular o embalar.

La modularidad de les màquines permet configurar diferents tipus de línia segons les necessitats del client, de manera que aquests sistemes són vàlids tant per a petits centres de producció com para grans empreses, podent aconseguir velocitats de treball de més de 60 m/min.