Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Complements per a pavimentació

Knauf K437.es

Granulados niveladores: per soleras seques

Fotografia de Granulados niveladores
És un material de naturalesa granular, conformat per material volcànic rocós expandit a mes d'1.000 ºC de temperatura.

La trabazón dels seus grans li confereix estabilitat i alta capacitat portante.

Utilització:

• Adequat per anivellar qualsevol tipus de superfície. Permet el pas d'instal·lacions elèctriques i sanitàries a través d'ell.

• Serveix de base per a la instal·lació de soleras autonivelantes.

• Serveix de base per a la instal·lació de soleras seques.

• Aïllament acústic contra el soroll d'impacte.

• Aïllament tèrmic de sòls.

Propietats:

• Classificació al foc A-1.

• Granulometria 1 - 6 mm.

• Densitat aprox. 490 kg/m2.

• Pes superficial aprox. 5,15 kg/m2 per cm d'espessor.

• Coeficient tèrmic 0,23 W7(m.K).

• Resistència a compressió 0,31 N/mm2. (amb reducció del seu volum del 10%).