Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Natur Piedra - Pizarrerías Bernardos, S.L. - Paviments i revestiments de pedra natural, artificial i terratzo

Natur piedra San Frutos

Granit gris: en terminacions de tall de disc, apomazada, abujardada, polida i llamborda

Fotografia de Granit gris
- Família: granit.

- Aspecte: gris jaspiat.

- Terminacions: Cort de disc, apomazada, abujardada, polida i llamborda

- Característiques tècniques:

Valors d'assajos:

- Determinació de la densitat aparent UNE-EN 1936:1999 2.650 kg/m3

- Determinació de la resistència a la compressió UNE-EN 1926:2007 156,6 MPa

- Determinació de la resistència a la flexió UNE-EN 12372:1999 15,8 MPa

- Determinació de l'absorció d'aigua UNE-EN 13755:2008 0,33%

- Determinació de la resistència al lliscament UNE-EN 14231:2004 91/66

- Aplicacions: revestiments, cobertes, decoració, paisatgisme, paviment públic, solados i sanitaris.

- Dimensions: 30x30, 60x30 i 60x40 cm.

- Aplicació: aplacat exterior, aplacat interior, solado exterior, solado interior, paviment públic i paviment rodat.