Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Iverna 2000, S.L. - Generadors d'aire calent

Iverna 2000 GT 95-160 kW

Generadors d'aire calent: per a la climatització de carpes, assecat d'obres, indústria, etc

Fotografia de Generadors d'aire calent
Iverna 2000, S.L. és una empresa especialista en equipament tècnic i solucions per a la construcció. Disposa d'una família de productes els quals fabrica o distribueix, com per exemple equipament especifico per a sanejament PATES (Pate Sugar), cèrcols de Seguretat, ventilació en sanejament i escales en fibra de vidre.

També ofereixen un equipament tècnic per a la construcció com el nou sistema d'encofrat totalment en Plàstic (EPIC RESSÒ) i casetes d'obra d'oficina i sanitàries.

Com a estratègia de desenvolupament, Iverna 2000 fabrica una nova línia de generadors d'aire calent destinada als alquiladores (Alquiclima) on ofereix productes totalment portàtils per a la climatització de carpes, assecat d'obres, indústria, etc.