Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Atlas Copco, S.A.E. - Div. Compresores -

Atlas Copco DD+ y PD+

Filtres d'aire comprimit: per a la filtració d'aerosols d'oli

Fotografia de Filtres d'aire comprimit
El mitjà filtrante de microfibra de vidre i la construcció en sis capes asseguren una filtració d'alta puresa i un rendiment garantit durant tota vida útil del filtre. D'altra banda, el rendiment és independent de la humitat relativa. Els nuclis d'acer inoxidable perforats s'han millorat per garantir la màxima resistència mecànica i reduir dràsticament el risc d'implosió.

Els filtres DD+ i PD+ per a la filtració d'aerosols d'oli han reduït la caiguda de pressió i, al mateix temps, l'arrossegament d'oli ha disminuït en més d'un 20%.