Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Atlas Copco, S.A.E. - Div. Compresores - Accessoris per a compressors

Atlas Copco Energy Recovery (ER)

Equips de recuperació d'energia: estalvis energètics

Fotografia de Equips de recuperació d'energia
Atles Copco té dins dels seus objectius, el propòsit de disminuir el consum d'energia dels seus equips. Per a això desenvolupa cada dia productes més eficients i solucions per optimitzar el rendiment energètic de les instal·lacions d'aire comprimit així com l'aprofitament de l'energia del procés.

Un dels punts més importants per a l'aprofitament de l'energia de la instal·lació és la recuperació de la calor de compressió posat que, fins a un 94% de l'energia elèctrica consumida per a la producció d'aire comprimit es converteix en calor i es perd per radiació en el procés de compressió.

Per a això Atles Copco ha desenvolupat els Energy Recovery, recuperadors d'energia que aprofiten la calor generada en el procés de compressió per escalfar aigua fins a 90 ºC podent arribar a recuperar fins a més del 90% de l'energia disponible.

Avantatges:

- Reducció dels consums externs de combustible

- Baix període d'amortització

- Processo d'instal·lació senzill

- Unitat compacta

- Reducció de l'impacte ambiental