Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Atlas Copco, S.A.E. - Div. Compresores - Accessoris per a compressors

Atlas Copco Control Energy Savings (ES)

Equips de control d'energia: solucions adaptades a cada client

Fotografia de Equips de control d'energia
Cada dia són més les empreses que per les seves necessitats de producció expliquen en les seves instal·lacions amb més d'un equip de generació i tractament d'aire comprimit. A causa de l'important cost energètic que suposa la producció d'aire comprimit, moltes d'aquestes empreses busquen que els seus equips treballin de la forma més eficient possible.

Atles Copco ha desenvolupat un ampli rang de productes destinats a la gestió de les sales de compressors, podent oferir una solució adaptada per a cada tipus de client/ instal·lació, en funció de les dades de funcionament dels equips, la seva tipologia, perfil de consum, pressió requerida etc.

Des de senzills sistemes que mantenen la pressió a la xarxa, igualant les hores de funcionament dels compressors, fins a uns altres més compejos que permeten connectar més de 100 equips diferents, compressors, assecadors frigorífics, d'adsorció, vàlvules, ventiladors, amb sensors de pressió en diferents xarxes de canonada, optimitzant el funcionament dels mateixos.

Els avantatges que ofereixen aquests equips:

- Reducció del consum d'energia. Optimització.

- Adaptar els equips en funcionament a la demanda requerida

- Estabilització de la pressió

- Unificar el peridodo de manteniment dels compressors

- Evitar desgast prematur dels compressors.