Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Plaques i panells

Knauf

Envans: amb estructura metàl·lica

Fotografia de Envans
Els envans lleugers de Knauf amb estructura metàl·lica permeten utilitzar-los d'una forma rendible en el camp de la compartimentació interior conforme a la norma DIN 4103.

Tant si es tracta d'habitatges unifamiliars com d'edificis, els envans ofereixen nombroses variants per realitzar la distribució interior. Per a les zones amb majors exigències, ja sigui l'envà W111, l'envà de separació d'habitacions W112, l'envà de separació d'habitatges o l'envà per a separació de zones comunes (caixes d'escala, ascensors) o l'envà tècnic W116 entre la cuina i el bany.

Els envans Knauf responen igualment a les altes exigències de la protecció contra incendis, amb la finalitat de garantir la perfecta seguretat de les mercaderies inflamables o del valor dels estocs en els magatzems i hangars de les fàbriques. Es poden realitzar en envans talla-foc de fins a 9 m d'altura reduint així el cost de la cosina de segur contra incendi.

A més, gràcies a la seva lleugeresa, els sistemes de tabiquería es caracteritzen per la seva resistència a la fisuración i no marquen cap exigència particular als elements portantes de la construcció. A causa del poc pes dels envans, l'estructura dels edificis pot ser més lleugera, la qual cosa permet abaratir sensiblement el cost de la construcció.