Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Schmersal Ibérica, S.L. - Controladors i mòduls de seguretat per a màquines

Protect PSC

Controlador de seguretat: basat en un disseny modular

Fotografia de Controlador de seguretat

El Protect PSC és un controlador de seguretat basat en un concepte modular que permet l'adaptació exacta a cada requisit individual, oferint a l'usuari una gran varietat de possibilitats a l'hora de combinar diferents entrades i sortides. D'aquesta manera, l'usuari no ha de recórrer a controladors de dimensions excessives: amb un sol controlador de seguretat se satisfan a la perfecció els requisits concrets. Quan sigui necessari, és possible retro-instal·lar i integrar mòduls addicionals d'entrades i sortides en el sistema global sense amb prou feines esforç ni despeses.

El Protect PSC pot funcionar amb dues maneres d'operació. La versió depenent del cablejat no requereix programació alguna: les funcions del sistema vénen determinades per la disposició o seqüència dels mòduls individuals respecte al mòdul principal o secundari. Existeixen diversos mòduls, per exemple, per a senyals d'entrada sense voltatge o amb semiconductors, així com mòduls amb sortides de semiconductors i relés. D'aquesta manera, el Protect PSC pot avaluar els senyals de tots els tipus de dispositius de commutació, com a interruptors electromecànics, sensors de seguretat i elements protectors opto-electrònics.

Els usuaris que requereixin un controlador de seguretat amb una major flexibilitat i una capacitat d'adaptació òptima poden aprofitar les possibilitats de la manera d'operació programable, en què totes les entrades i sortides del sistema poden assignar-se mitjançant un llenguatge de programació conforme a la norma IEC 61131. Així mateix, és possible programar funcions lògiques com ‘And’, ‘or’ i altres variables i es poden observar en línia les condicions de funcionament de tot el sistema.

Un aspecte especial del Protect PSC és la integració de les funcionalitats convencionals d'un PLC. Existeixen mòduls amb entrades i sortides independents del sistema de seguretat que poden assignar-se a voluntat programant-les, d'acord amb la norma IEC 61131. D'aquesta manera és possible prescindir del PLC convencional i controlar totes les funcions i seqüències de procés de la maquinària mitjançant el Protect PSC.