Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Schmersal Ibérica, S.L. - Controladors i mòduls de seguretat per a màquines

Protect-Select

Controlador compacte de seguretat: es configura sense coneixements previs de programació

Fotografia de Controlador compacte de seguretat
El controlador compacte de seguretat Protect-Select es pot configurar sense tenir coneixements de programació i sense paràmetres d'ajust específics del fabricador. El controlador disposa d'un nombre de programes preconfigurados orientats a la pràctica, d'entre els quals l'usuari simplement ha de seleccionar el programa adequat per a la seva aplicació, d'aquí, la denominació ‘Select’ (seleccionar).

El programa s'escull directament en el component, en una breu operació que es realitza mitjançant els interruptors de palanca i seguint les indicacions de la pantalla, que proporciona tanta informació com els majors controladors de seguretat, inclosa la informació requerida per realitzar un ràpid diagnòstic en cas d'errors o d'irregularitats.

Hi ha disponibles divuit entrades de seguretat digitals i dues analògiques, que s'interconnecten i s'assignen de forma diferent amb les sis sortides de seguretat dels dotze programes. Per això, el modus operandi de programació es pot comparar perfectament amb un esquema de connexions elèctriques. Així mateix, es poden avaluar amb seguretat dos senyals d'entrada analògiques.

A més de la versió bàsica del controlador, que només requereix una amplària de muntatge de 52,5 mm en el quadre de control, Schmersal també ofereix una variant sense fil sota la denominació Protect-Select WL. En aquest component, un element mòbil addicional és l'encarregat d'establir la comunicació amb el controlador a través d'una connexió segura per ràdio.

Per a clients OEM, hi haurà disponibles variants desenvolupades individualment, les quals se subministraran pre-configurades. D'aquesta manera, l'usuari d'aquests controladors Protect OEM podrà disposar de les funcions addicionals que necessiti de forma exacta, sense haver d'emprar temps o esforços amb els paràmetres d'ajust.

Un sistema Protect-Select pot reemplaçar de cinc a sis mòduls de control de seguretat convencionals. Amb aquesta sèrie, el Grup Schmersal ofereix una nova possibilitat de disposar de totes les funcions de seguretat d'una màquina per a aplicacions petites i mitjanes a nivell del controlador.

.