Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Hecapo, S.A.(Grupo Heca) - Tubs i mànegues flexibles

Connexions per a gas: flexibles

Fotografia de Connexions per a gas
Hecapo S.A disposa d'una àmplia gamma de connexions per a gas flexibles inoxidables per a aplicacions industrials, tals com: tub metàl·lic inoxidable amb rosca boja i recobriment amb pressió màxima 0,4 bar (fabricat segons Norma UNEIX 60.713/2), tub metàl·lic inoxidable amb rosca boja (pressió màxima 0,4 bar) i connexions inoxidables ‘extensibles’ per a instal·lacions fixes a gas (pressió màxima 0,4 bar i fabricat segons Norma UNEIX 60.713/1).

A més l'empresa compta amb connexions flexibles inoxidables Clikgas amb vàlvula de seguretat per a aparells mòbils (fabricats segons norma UNE-EN 14.800 i UNE-EN 15.069) i amb rosca boja (fabricats segons norma UNE-EN 14.800).